Muut

Päivitetty kummikansio

Hei!

Olen Katariina Turunen, 27-vuotias teatteritekniikan opiskelija ja 4h-yrittäjä Savonlinnasta.

Perustin vuonna 2018 4h-yritykseni Cupcakemadness opiskelun ohella ja teen käsityönä mm. koruja epoksihartsista, ompelen kangaskasseja ja maalaan akvarelleja tilauksesta.

Hattu Ry tekee tärkeää työtä tukemalla lapsien ja nuorien harrastamista, ja yhteistyössä valmistin heille oman avaimenperäsarjan harrastusvälineistä!

KUNTALAISALOITE - UIMAHYPPYTORNI SAVONLINNAN KESKUSTAAJAMAAN!

 

TULE VAIKUTTAMAAN !

ALLEKIRJOITA KUNTALAISALOITE UIMAHYPPYTORNISTA SAVONLINNAN KESKUSTAAJAMAAN!

TARVITAAN 660 ALLEKIRJOITUSTA, JOTTA ALOITE ON OTETTAVA KÄSITTELYYN PUOLEN VUODEN KULUESSA!

KUNTALAISALOITTEEN TEKSTI:

Savonlinnan keskustaajaman alueelta puuttuu uimahyppytorni. Tornin puuttuessa lapset ja nuoret hyppelevät siltojen kaiteilta, joissa hyppääjien turvallisuus on sangen kyseenalaista.

Uimahyppytornille on todella paljon kysyntää nuorten keskuudessa ja onpa se loistava matkailuun liittyvä lisä Savonlinnan kesään.

Asiaan on ottanut kantaa nuorisovaltuusto, siitä on tehty valtuustoaloite ja sitä on esitetty toteutettavaksi investointiesityksissä, mutta mikään niistä ei ole edennyt toteutukseen asti.

Me kuntalaisaloitteen allekirjoittajat esitämme Savonlinnan kaupungille, että uimahyppytorni toteutetaan viimeistään kesäksi 2022 Koulukadun (Pikku Kakkosen) uimarannan yhteyteen, johon järjestetään kesäaikainen uimavalvonta.

Näin kaupungin taholta kuunnellaan myös nuorten toiveita.

 

KLIKKAA ALLA OLEVAA KUVAA JA KÄY ALLEKIRJOITTAMASSA!

 

UIMAHYPPYTORNI SAVONLINNAN KESKUSTAAJAMAAN-

KUNTALAISALOITE

 

716 KIITOSTA

 

Kuntalaisaloite keräsi 716 allekirjoitusta, joista 660 savonlinnalaisia.

Kuntalaisaloite on lähetetty Savonlinnan kaupungille käsittelyyn 1.7. 2021.

Saatesanoina jätettyyn aloitteeseen liitettiin: Otettava talousarviovalmisteluun vuodelle 2022.

660 allekirjoitusta eli 2% kunnan asukkaista, takasi sen, että kuntalaisaloite on otettava käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa.

Kuntalaisaloite jätettiin odottamaan allekirjoituksia 10.6. 2021.

Aloitteelle oli ajateltu, että se kerää tarvittavat allekirjoitukset heinäkuun loppuun mennessä, mutta uimahyppytornin tarpeellisuudesta viestii se, että allekirjoitukset saatiin kasaan jo heinäkuun 1. päivänä.

Kuten numeroista voi päätellä myös muut kuin savonlinnalaiset ovat ottaneet vilkkaasti kantaa aloitteeseen.

Savonlinnan HaTTu ry kiittää kaikkia allekirjoittajia matalan kynnyksen vaikuttamisesta.

PULLOPOSTIA - PILAPIIRROSKIRJA

Savonlinnan HaTTu ry on tuottanut Pullopostia pilapiirroskirjan, joka perustuu Hattu ry:n hallituksen jäsen Hannu "Hanski" Härkösen tornin veljesten seikkailuihin Savonlinnassa.

Kirjaan voi tutustua sekä jättää tilauksen tästä linkistä.

Kirjan tuotto käytetään lyhentämättömänä savonlinnalaisten vähavaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastetoiminnan tukemiseen.

Pullopostia kirjaa on ostettavissa Savonlinnan Prismasta, Riihisaaren museolta, Taito Shopista,   Savonlinnan Kristilliseltä opistolta sekä järjestötalo Kolomosesta hintaan 23€.

Pullopostia kirja soveltuu mainiosti matkamuistoksia, yrityslahjaksi, syntymäpäivälahjaksi henkilölle, jolla on jo kaikkea, mutta ei tätä kirjaa tai ihan vaan muuten luettavaksi omaksi iloksi.

 

 

 

HaTun HARRASTEAVUSTUSSÄÄNNÖSTÖ

 

Savonlinnan Hattu ry:n  lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustuksen haku  on avattu syksyllä 2018.

Se avautui yhdistyksen www.savonlinnanhattu.yhdistysavain.fi  verkkosivuilla. 

Tuki suunnataan  6- 17 -vuotiaille savonlinnalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.

Taloudellista tukea voidaan myöntää lukukausi-, tunti- ja kausimaksuihin.

Painavista ja erityisistä syistä tukea myönnetään myös välineisiin.Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä, ja harrastuksen järjestäjän tulee toimia Savonlinnassa.

Vuonna 2022 maksimituki on 225 € / henkilö.

Tukea myönnetään yhteen harrastukseen, jotta mahdollisimman moni pääsee osalliseksi avustuksesta.

Tuki harrastustoimintaan on yksilötukea. Tukea ei myönnetä suoraan ryhmille, harrastusseuroille tai oppilaitoksille. Yksittäiselle hakijalle myönnetty avustus maksetaan joukkueelle, seuralle, yhdistykselle, kerholle tai oppilaitokselle, missä lapsi tai nuori harrastaa lukukausimaksua vastaan ja avustuksen suuruus voi siten olla korkeintaan vain lukukausimaksun suuruinen.

Hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit:
– Kotikunta Savonlinna
– Voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus jossakin seurassa, kerhossa, yhdistyksessä ja/tai oppilaitoksessa, joka toimii Savonlinnassa.

Avustushakemusten käsittely pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa, tammi-, huhti- ja elokuussa.

Avustushakemukset käsitellään luottamuksellisesti salassapitovelvollisuuksia noudattaen 3-5 henkilön avustustyöryhmässä, jossa korostuu sosiaalityön ammattiosaaminen.

Tiedot päätöksistä lähetetään heti käsittelyn jälkeen hakijoille sekä myönteisissä tapauksissa hakijan harrastetaholle.

Myönteisessä päätöksessä avustuksen saaneen lapsen/ nuoren harrastetaho laskuttaa Savonlinnan HaTTu ry:ta tehdyn päätöksen mukaisesti.

Rahavaroja avustuksien myöntämisiin kerätään poliisiviranomaisen myöntämän rahakeräysluvan perusteella.

Yhdistys suorittaa rahankeräysluvan mukaisesti selvitykset ja tilitykset viranomaiselle saaduista ja käytetyistä varoista.

Savonlinnan HaTTu ry vastaa kaikesta toiminnasta, joka liittyy hyväntekeväisyyteen yhdistyksen nimen alla.

                                               Hallitus

 

Savonlinnan HaTTu ry

 

Savonlinnan HaTTu ry on hyväntekeväisyysjärjestö, joka on perustettu 28.6. 2018.

Virallisen yhdistyksen statuksen yhdistys sai Patentti- ja rekisterihallitukselta 6.8. 2018.

Poliisihallinto on myöntänyt 12.2. 2021 rahankeräysluvan yhdistykselle.

Lisää rahankeräysluvasta ja lahjoitusmahdollisuuksista täältä.

 

Savonlinnan HaTTu ry on hyväntekeväisyysjärjestö, joka keskittyy tukemaan taloudellisesti ja toiminnallisesti heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien savonlinnalaisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä kannustaa lapsia ja nuoria harrastustoiminnan pariin.

Säännöllinen harrastustoiminta on parasta nuorisotoimintaa !

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

*järjestää koulutusta, opastusta, retkiä ja tapahtumia.

* edistää harrastusmahdollisuuksien järjestämistä paikkakunnan lapsille ja nuorille.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

*ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

* järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä,myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

HYVÄNTEKEVÄISYYSUUTISIA

Savonlinnan risteilyt Oy ( m/s IEVA ja m/s ELVIIRA) on lahjoittanut HaTTu ry:n verkoston perheille maisemaristeilyyn lahjakortteja.

Savonlinnan HaTTu ry kiittää Savonlinnan risteilyt Oy:n Piia Kinnusta lahjoituksesta.

Savonlinnan Rotaryklubi ry:n presidentti Jarmo Häkkinen (vas.) luovuttaa lahjoituksen Savonlinnan HaTTu ry:n hallituksen jäsenelle Hannu Härköselle

SAVONLINNAN ROTARYKLUBI ry TEKI LAHJOITUKSEN

Savonlinnan Rotaryklubi on toiminut yli 76 vuotta jakaen tukea ja kannustusta lähialueen moniin tukea tarvinneisiin kohteisiin. Tuen saaneiden joukko on erittäin monipuolinen ja runsaslukuinen.

Paikkakunnalta lähteneet jatko-opiskelijat ovat saaneet stipendien muodossa tukea opintojensa loppuun saattamiseksi.

Nuoriso tukeminen niin urheilun, elämänhallintaan ja kouluttaumiseen tukeminen ovat Rotaryklubille hyvin läheisiä tukemisen muotoja.

Savonlinnan Rotaryklubi ry on lahjoittanut Savonlinnan HaTTu ry:lle 1500 € ja toivottaa samalla edelleen jaksamista nuorison tukemisessa.

 

 

Yksilölliset avaimenperät myynnissä tapahtumissa.
Hinta 5 €. Tuotto HaTTu ry:lle.