Lahjoitukset 2020

Tällä sivulla julkaisemme niitä lahjoitustahoja, jotka ovat antaneet luvan lahjoituksensa julkaisemiseen.

HaTTu tanssit tuotti 995€.
HaTTu ry kiittää LC Savonlinna-Sääminkiä
SaPkon pelaajien ideoima ja toteuttama jäädisco tuotti 950 €.
HaTTu ry kiittää myös Savonlinnan jäähalli Oy:ta vuokravapaasta tilasta.
Vuoden Iskät ry on lahjoittanut 3000 €.
HaTTu ry kiittää hyvää yhteistyökumppaniaan