Liikuntaharrasteet

Liikuntaharrasteet on jaettu niiden runsaslukuisuuden takia yksilö- ja joukkuelajeittain sekä haja-asutusalueilla toimiviin kyläseuroihin.