Tietoa toiminnasta

HaTun HARRASTEAVUSTUSSÄÄNNÖSTÖ

 

Savonlinnan Hattu ry:n  lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustuksen haku  on avattu syksyllä 2018.

Se avautui yhdistyksen www.savonlinnanhattu.yhdistysavain.fi  verkkosivuilla. 

Tuki suunnataan  6- 17 -vuotiaille savonlinnalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.

Taloudellista tukea voidaan myöntää lukukausi-, tunti- ja kausimaksuihin.

Painavista ja erityisistä syistä tukea myönnetään myös välineisiin.Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä, ja harrastuksen järjestäjän tulee toimia Savonlinnassa.

Vuonna 2019 maksimituki on 300 € / henkilö.

Tukea myönnetään yhteen harrastukseen, jotta mahdollisimman moni pääsee osalliseksi avustuksesta.

Tuki harrastustoimintaan on yksilötukea. Tukea ei myönnetä suoraan ryhmille, harrastusseuroille tai oppilaitoksille. Yksittäiselle hakijalle myönnetty avustus maksetaan joukkueelle, seuralle, yhdistykselle, kerholle tai oppilaitokselle, missä lapsi tai nuori harrastaa lukukausimaksua vastaan ja avustuksen suuruus voi siten olla korkeintaan vain lukukausimaksun suuruinen.

Hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit:
– Kotikunta Savonlinna
– Voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus jossakin seurassa, kerhossa, yhdistyksessä ja/tai oppilaitoksessa, joka toimii Savonlinnassa.

Avustushakemusten käsittely pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa, tammi-, huhti- ja elokuussa.

Avustushakemukset käsitellään luottamuksellisesti salassapitovelvollisuuksia noudattaen 3-5 henkilön avustustyöryhmässä, jossa korostuu sosiaalityön ammattiosaaminen.

Tiedot päätöksistä lähetetään heti käsittelyn jälkeen hakijoille sekä myönteisissä tapauksissa hakijan harrastetaholle.

Myönteisessä päätöksessä avustuksen saaneen lapsen/ nuoren harrastetaho laskuttaa Savonlinnan HaTTu ry:ta tehdyn päätöksen mukaisesti.

Rahavaroja avustuksien myöntämisiin kerätään poliisiviranomaisen myöntämän rahakeräysluvan perusteella.

Yhdistys suorittaa rahankeräysluvan mukaisesti selvitykset ja tilitykset viranomaiselle saaduista ja käytetyistä varoista.

Savonlinnan HaTTu ry vastaa kaikesta toiminnasta, joka liittyy hyväntekeväisyyteen yhdistyksen nimen alla.

                                               Hallitus

 

KESKUSTELUPALSTA

Ei yhtään keskustelua käynnissä.