Tietoa toiminnasta

Savonlinnan HaTTu ry

 

Savonlinnan HaTTu ry on hyväntekeväisyysjärjestö, joka on perustettu 28.6. 2018.

Virallisen yhdistyksen statuksen yhdistys sai Patentti- ja rekisterihallitukselta 6.8. 2018.

Poliisihallinto on myöntänyt 12.2. 2021 rahankeräysluvan yhdistykselle.

Lisää rahankeräysluvasta ja lahjoitusmahdollisuuksista täältä.

 

Savonlinnan HaTTu ry on hyväntekeväisyysjärjestö, joka keskittyy tukemaan taloudellisesti ja toiminnallisesti heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien savonlinnalaisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä kannustaa lapsia ja nuoria harrastustoiminnan pariin.

Säännöllinen harrastustoiminta on parasta nuorisotoimintaa !

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

*järjestää koulutusta, opastusta, retkiä ja tapahtumia.

* edistää harrastusmahdollisuuksien järjestämistä paikkakunnan lapsille ja nuorille.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

*ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

* järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä,myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

HaTun HARRASTEAVUSTUSSÄÄNNÖSTÖ

 

Savonlinnan Hattu ry:n  lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustuksen haku  on avattu syksyllä 2018.

Se avautui yhdistyksen www.savonlinnanhattu.yhdistysavain.fi  verkkosivuilla. 

Tuki suunnataan  6- 17 -vuotiaille savonlinnalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.

Taloudellista tukea voidaan myöntää lukukausi-, tunti- ja kausimaksuihin.

Painavista ja erityisistä syistä tukea myönnetään myös välineisiin.Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä, ja harrastuksen järjestäjän tulee toimia Savonlinnassa.

Vuonna 2022 maksimituki on 225 € / henkilö.

Tukea myönnetään yhteen harrastukseen, jotta mahdollisimman moni pääsee osalliseksi avustuksesta.

Tuki harrastustoimintaan on yksilötukea. Tukea ei myönnetä suoraan ryhmille, harrastusseuroille tai oppilaitoksille. Yksittäiselle hakijalle myönnetty avustus maksetaan joukkueelle, seuralle, yhdistykselle, kerholle tai oppilaitokselle, missä lapsi tai nuori harrastaa lukukausimaksua vastaan ja avustuksen suuruus voi siten olla korkeintaan vain lukukausimaksun suuruinen.

Hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit:
– Kotikunta Savonlinna
– Voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus jossakin seurassa, kerhossa, yhdistyksessä ja/tai oppilaitoksessa, joka toimii Savonlinnassa.

Avustushakemusten käsittely pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa, tammi-, huhti- ja elokuussa.

Avustushakemukset käsitellään luottamuksellisesti salassapitovelvollisuuksia noudattaen 3-5 henkilön avustustyöryhmässä, jossa korostuu sosiaalityön ammattiosaaminen.

Tiedot päätöksistä lähetetään heti käsittelyn jälkeen hakijoille sekä myönteisissä tapauksissa hakijan harrastetaholle.

Myönteisessä päätöksessä avustuksen saaneen lapsen/ nuoren harrastetaho laskuttaa Savonlinnan HaTTu ry:ta tehdyn päätöksen mukaisesti.

Rahavaroja avustuksien myöntämisiin kerätään poliisiviranomaisen myöntämän rahakeräysluvan perusteella.

Yhdistys suorittaa rahankeräysluvan mukaisesti selvitykset ja tilitykset viranomaiselle saaduista ja käytetyistä varoista.

Savonlinnan HaTTu ry vastaa kaikesta toiminnasta, joka liittyy hyväntekeväisyyteen yhdistyksen nimen alla.

                                               Hallitus

 

KESKUSTELUPALSTA

Ei yhtään keskustelua käynnissä.